WORKS

社会福祉法人セイワ|BRANDING Movie

CATEGORIES

BRANDING, MOVIE

PROJECT

BRANDING MOVIE

CLIENT

SEIWA

DATE

PRODUCER

YUZO TSUGANE〈DOT THREE〉

PRODUCER

NAHO KAWAKATSU

DIRECTOR

TAKUYA MATSUMOTO〈T601〉

PLANNER

KOTARO UEDA

CAMERAMAN

SHINICHI TSUNODA